به گزارش برنا، در بیانیه دیتیب آمده است: 

شب گذشته بر روی دیوار مساجد مونتلبون، پونتارلیه و روبه صلیب کشیده شده و نوشته های ضد اسلامی درج شده است.

ما حمله زشت به مساجد خود را که خانه صلح و آرامش هستند محکوم کرده و برای جماعت خود بهترین آرزوها را داریم.

ما ضمن تشکر از همکاری نیروهای امنیتی و حمایت مقامات و مردم فرانسه خواستار اتحاد در برابر اقداماتی هستیم که به آرامش کشور و آگاهی زندگی مشترک لطمه میزند. ما همچنین از همه میخواهیم در برابر چنین رویدادهای تحریک آمیزی هوشیار باشند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: