به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، در کتاب Rise and Kill First که توسط رونین برگمان نوشته شده، آمده اسرائیل در هفتاد سال گذشته حدود 2700 ترور انجام داده اما برخی از آنها به نتیجه نرسیده‌اند.
رونین برگمان که خبرنگار روزنامه یدعوت احرنوت اسرائیل است، توانست برخی داستان‌های ترور را از کارمندان موساد، شین‌بت و همچنین ارتش اسرائیل به دست آورد. او نام برخی از آنها را در کتاب آورده و از آوردن نام برخی دیگر خودداری کرده است.
در این کتاب 600 صفحه‌ای حدود دو هزار مصاحبه آمده و برخی تاکتیک‌های ترور که اسرائیل از آنها برای ترور 6 دانشمند هسته‌ای ایران، به جای برافروختن جنگ با این کشور، استفاده کرده، پرده برداشت.

در این کتاب جدید، شگردهای شگرفی را که اسرائیل برای عملیات ترور به کار برده فاش می ‌کند. این روش‌ها با استفاده از خمیر دندان مسموم و کشنده آغاز و تا هواپیماهای بدون سرنشین، تلفن‌های همراه انفجاری و لاستیک های منفجرشونده خودرو از راه دور ادامه می‌یابد.

یکی از منابعی که رونین برگمان در نوشتن این کتاب به آنها استناد کرده، میر داگان است که 8 سال ریاست موساد را بر عهده داشت و در سال 2016 درگذشت.