مهدی مازنی رییس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در واکنش به اظهارات حسین کروبی مبنی بر اینکه هر کسی نمی تواند در حزب کار کند جدا شود گفت: دوران تعیین تکلیف  آقازاده ها برای دیگران به سر آمده و حسین کروبی جایگاهی در حزب ندارد که بخواهد برای دیگران تعیین تکلیف کند. آن هم افرادی که سالها در این حزب زحمت کشیدند و خون دل خوردند.

او ادامه داد: زخم کهنه احزاب در ایران زخم پدرخواندگی است و متاسفانه عده ای گمان می کنند مادام العمر همه کاره ی حزب هستند اما این خیال باطل است و قانون احزاب اجازه نمی دهد یک جمع محدود خود را بر مجموعه تحمیل کند.

مازنی ادامه داد: متاسفانه وزارت کشور این تخلفات آشکار را نمی بیند و برای حل آن اقدامی نمی کند. از کمیسیون ماده 10 احزاب می خواهیم مانع از تخلفات آشکار شوند و نظارت درستی بر احزاب داشته باشند تا اجرای قانون احزاب سلیقه ای صورت نگیرد.

رییس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی تصریح کرد: تکلیف همه  این مسائل را کنگره مشخص خواهد کرد نه آقازاده آقای کروبی.