به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اولین تصاویر گوشمالی سپاه به تروریست ها منتشر شد.

موشک سپاه

موشک سپاه

موشک سپاه

موشک سپاه

موشک سپاه

موشک سپاه

موشک سپاه