«نعمت احمدی»، کارشناس مسایل حقوقی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص توهین اخیر کریمی قدوسی به روسای قوه مجریه و قضاییه گفت: ایشان از جایی حمایت می شوند که می توانند به راحتی توهین کنند و هیچ ارگانی با او برخورد نمی کند. اگر یک فرد عادی توهین می کرد بلافاصله برخورد و دستگیر می شد.

او با تاکید بر اینکه صحبت این نماینده بار مجرمانه دارد، افزود: توهین به مسئولین جرم محسوب می‌شود که باید با آن برخورد شود. نسبت به برخورد با این نماینده کوتاهی می شود.

این حقوقدان ادامه داد: دادگستری مرجع تظلمات عمومی است. دادگستری صالح به رسیدگی است و باید به این موضوع ورود کند.

احمدی تصریح کرد: توهین به مقامات و مسئولین جنبه عمومی دارد. توهین به رییس جمهور به معنی توهین و اهانت به رای دهندگان ایشان است و دادستان کل کشور باید ورود کند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه توهین به رییس جمهور به نحوی نیست که شخص رییس جمهور از شکایتش بگذرد، افزود: این مورد جنبه شخصی ندارد زیرا به ریاست 2 قوه توهین شده است بنابراین باید برخوردهای قانونی توسط دادستان اعمال شود.