«حمیدرضا فولادگر»، عضو فراکسیون ولایی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار برنا درباره وضعیت مدیران دوتابعیتی ها گفت: اختلاف نظر بین دولت و قوه قضاییه درباره موضوع گرین کارت و اطلاق عنوان تابعیت به آن وجود دارد که باعث می شود، آمارهای ارائه شده متفاوت باشد. به این معنی که قوه قضاییه آمار بسیار متفاوتی از آمار دولت درباره مدیران دوتابعیتی ارائه می دهد.

نماینده مردم اصفهان در این خصوص تصریح کرد: قوه قضاییه مطرح می کند که هرکس که گرین کارت گرفته پس تابعیت را پذیرفته است؛ در حالی که بسیاری از مدیران در دوران تحصیل گرین کارت گرفته اند و بعد از آن از اساس ترددی به این کشورها نداشته اند و فقط محل تحصیل آنها کشورهای خارجی بوده است.

فولادگر در این خصوص بیان کرد: دولت محترم باید با ارائه لایحه ای این تفاوت نظرهای حقوقی را حل کند تا بتوان در این راستا با وحدت نظر رفتار کرد.

این نماینده مجلس درباره تفاوت جایگاه شهروندی به معنی تابعیت و گرین کارت از نگاه خود گفت: من تصور می کنم موضوعات محدود به گرین کارت در سطح کارمندان معمولی دولت مشکلی ندارد اما نباید در مناصب حساس استفاده کرد. کما این که این افراد حتی می توانند در بخش خصوصی فعال باشند.

این نماینده مجلس درباره طرح های مجلس در خصوص تابعیت گفت: این طرح ها هم مناسب است اما با توجه به این که هدف اصلی در این رابطه مدیران دستگاه های مختلف هستند، بهتر است دولت خود در این رابطه به جمع بندی برسد و نظرات را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره تحصیل و یا زندگی خانواده های برخی مسئولان در خارج از کشور گفت: این مسأله که فرد دارای مسئولیت مهمی در کشور باشد اما خانواده وی در خارج از کشور زندگی یا تحصیل کنند شاید منع قانونی نداشته باشد اما رفتار مناسب و درخور مسئول نظام جمهوری اسلامی نیست.