«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص لایحه جامع انتخابات و اینکه سخنگوی شورای نگهبان گفته‌اند که ایراداتی دارد و باید سریعا اصلاح شود، گفت: لایحه جامع انتخابات را هنوز دولت محترم تحویل مجلس نداده است.

وی افزود: این لایحه به صورت غیر رسمی بررسی شده و مشهود است ایراداتی دارد ولی هنوز به صورت رسمی به مجلس نیامده بنابراین نمی‌توان در این خصوص صحبتی کرد.

میرزایی‌نکو ادامه داد: ایرادات این لایحه را ابتدا دولت رفع کند و چنانچه رفع ایراد نشود، مجلس ایرادات را حل می‌کند.