دکتر سورنا ستاری پس از نثار فاتحه به مقام شهدا در دانشگاه بجنورد و بازدید از مرکز رشد، بازدید از شرکت های دانش بنیان ،بازدید از خط تولید شرکت دانش بنیان لارین گام ،بازدید از دو آزمایشگاه کشت سلولهای بنیادی و آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و حضور در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با رویکر علمی و فناوری و در نهایت بازدید از واحدهای مستقر در مرکز رشد شهرستان شیروان را در برنامه های سفر یکروزه خود به این استان را دارد.

لینک کوتاه خبر