به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ تا ۱۳۹۸/۷/۱۷ از مجموع (۱۵۷) تصویب نامه دولت، تعداد (۱۵۶) مصوبه عدم مغایر و (۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۵۰۹/ت ۶۶۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ موضوع: «آئین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»، ۱- بر اساس جدول ذیل بند الف، تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است.

در ردیف ۲۲، از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) تصریح شده است. از این رو، اولا – ردیف ۳ جدول ذیل ماده(۵) مصوبه که اجازه هزینه کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای اجرای ماده (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می باشد.

ثانیا – ردیف ۶ جدول مذکور مبنی بر اینکه پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز قالیبافان، مغایر قانون است. ۲- نظر به جزء، ۱ بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر می دارد دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند، بنابراین، ماده(۶) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: