به گزارش خبرنگار برنا؛ هفته گذشته «معصومه ابتکار»، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، درخصوص «لایحه تامین امنیت کودکان» گفته بود که این لایحه در دو نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان رفته و هم اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی برای تأمین نظر نهایی شورای نگهبان، معطل است.

«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت این لایحه در مجلس به خبرنگار برنا گفت: این لایحه در مجلس تصویب شد و بعد به شورای نگهبان ارجاع شد. در شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه وارد دانستند که مجددا در کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی و اصلاح شد و مجددا به صحن رفت.

وی افزود: اکنون این لایحه منتظر نوبت است که در صحن مطرح شود. طرح‌هایی که برای تامین نظر شورای نگهبان هستند در مجلس زودتر رسیدگی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان به این لایحه گفت: در این لایحه برای والدینی که در نگهداری فرزندانشان قصور و کوتاهی می‌کنند که منجر به آسیب کودک می‌شود، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده بود که این مجازات‌ها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گفت.

وی افزود: درباره سلب حق حضانت هم شورای نگهبان اشکالاتی را وارد دانسته است.