به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از سومریه نیوز، مقتدا صدر روز شنبه با اعلام بیزاری از تظاهرکنندگانی که به طورعمدی و یا سهوی به آتش زدن مراکز، قتل افراد، حمله به غیرنظامیان و مقدسات، علما و قبور آنان اقدام می کنند، افزود که اجازه بازگشت افراد فاسد (به قدرت) را با عناوین دیگر نخواهد داد و مانع دخالت هرگونه احزاب و جریان‌ها در تشکیل کابینه خواهد شد.

وی در گفت وگو با صالح محمد العراقی یکی از نزدیکان خود که در فیس بوک منتشر کرد، گفت: برخی از تظاهرکنندگان هوادارمان، همچنان به دستور من عمل می کنند، در حالی که من به آنان نگفته و نخواهم گفت که به خانه هایتان برگردید و تظاهرات نکیند. زیرا تظاهرات نه تنها حق آنان است بلکه خودم نیز آرزو داشتم که در بین آنان بودم. با این حال به آنان امر می کنم که هرگز به خشونت متوسل نشوند بلکه اگر می خواهند به تحص و اعتصاب شان ادامه دهند.

وی افزود: من از هر کسی و هرتظاهرکننده‌ای که از روی عمد و یا از روی جهل، به آتس زدن، اقدام به قتل و تعرض به غیرنظامیان، مقدسات، علما و قبور علما می کند، بیزارم.

صدر همچنین پایبندی به مسالمت آمیز بودن تظاهرات و دور بودن «استان های مقدس» از خشونت و آزار به ویژه پس از استعفای دولت را ضروری خواند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: