«سیدمحمد غروی»، عضو شورای عالی حوزه علمیه، در مورد اهانت به مسئولین توسط برخی مداحان به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: فرق نمی‌کند مداح باشد یا غیر مداح، توهین به افراد و اشخاص به هیچ وجه نباید انجام بگیرد. چنین استفاده‌هایی از تریبون‌ها آثار منفی برای صاحبین آنها، که می‌توانند مداحین یا سخنران های دیگر باشند، دارد.

این کارشناس مسائل فقهی با تاکید بر اینکه «توهین معنا ندارد» افزود: گاهی با حفظ حریم، افراد را با منطق و چارچوب خاصی نقد و سعی می‌کنند جایگاه آنها را تضعیف کنند، این اقدام مشکلی ندارد. اما اینکه بخواهند از طریق توهین، استهزاء و مسائل دیگری جایگاه افراد را تضعیف کنند، صحیح نیست.

غروی با تاکید بر اینکه «اهانت به فرد مومنی که جایگاه خاص اجتماعی دارد، اشتباه است» تصریح کرد: وقتی فردی روحانی باشد و کسوت روحانی داشته باشد گناه این اهانت بالاتر است چراکه توهین نسبت به مقامات و کسانی که مسئولیتی در جامعه برعهده دارند، علاوه بر اینکه به تضعیف جایگاه آن روحانی آسیب می‌زند، اقدامی هم نیست که کسی بتواند از آن حمایت کند.

این عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در رابطه با حامیان مداحین اهانت‌گر خاطرنشان کرد: این مداحین اگر از سوی جریاناتی تقویت و تشویق نشوند و پشت‌شان به جریانی گرم نباشد، این طور به خود اجازه نمی دهند که نسبت به افراد، اشخاص و شخصیت‌ها توهین کنند. این افراد یا از جاهای تغذیه می‌شوند و یا به شکلی تشویق و حمایت می‌شوند که با این گستاخی به افراد توهین می‌کنند.

غروی در پایان اظهار کرد: این اقدام نادرست آثار منفی در جامعه دارد و اگر جریانی این اقدامات را به دنبال می‌کند، به نفع آن جریان نیست چراکه باعث می‌شود جامعه آسیب ببیند و توهین رایج شود.

خبرنگار: فرشته صائمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: