به گزارش خبرگزاری برنا ، محمدرضا سالاری فنودی اظهار داشت: به طور معمول همه ساله بادهای مرطوب موسمی از اوایل خرداد ماه از جنوب شبه قاره هند آغاز  و بعد از گذشت حدود 40 روز در نیمه های تیر به سواحل جنوب استان می‌رسد.

وی افزود: نشانه های ورود مونسون ابتدا با مواج شدن دریا و رسیدن موج های مرده موسوم به Swell از عمق اقیانوس به سواحل استان خود را نشان می دهد و سپس بادهای مرطوب موسمی جریان می باد که ضمن تزریق رطوبت به عمق خشکی، سبب مواج شدن محلی دریا نیز می‌شود.

رئیس اداره هواشناسی دریایی چابهار تصریح کرد: پس از ورود رطوبت به خشکی و در صورت فراهم بودن شرایط سینوپتیکی، بارش های مونسون آغاز می‌شود.

سالاری فنودی اضافه کرد: بر اساس خروجی مدل های بلند مدت، پیش بینی می شود بارش های مونسون 2020 در جنوب شرق کشور نرمال و بیشتر از نرمال باشد.

وی ادامه داد: بادهای موسمی اقیانوس هند در تابستان از دریا به خشکی می وزد که سبب تعدیل دمای هوا به ویژه در نقاط ساحلی و تزریق رطوبت مناسب به خشکی می‌شود.

رئیس اداره هواشناسی دریایی چابهار ادامه داد: به طور معمول در تابستان ها جنوب آسیا بسیار گرم است که این موضوع منجر به تشکیل کم فشار در خشکی و پرفشار در اقیانوس های مجاور یعنی اقیانوس های هند و آرام می شود که اختلاف فشار این دو سامانه سبب تشکیل بادهای مرطوب از دریا به خشکی می‌شود.

سالاری فنودی خاطرنشان کرد: بادهای مرطوب موسمی با ورد به خشکی منجر به شکل گیری سامانه های همرفتی و بارش های تابستانه در سطح وسیعی از شبه قاره هند، پاکستان، جنوب و جنوب شرق ایران می‌کند.

وی تصریح کرد: فعالیت این سامانه به طور معمول تا سپتامبر ادامه دارد که با کاهش دمای هوا در خشکی و تغییر الگوی سینوپتیکی، جهت باد تغییر می کند و از خشکی به دریا می‌وزد.

رئیس اداره هواشناسی دریایی چابهار اضافه کرد: بارش های مونسون هند سهم قابل توجهی در تأمین رژیم بارشی سیستان و بلوچستان ندارد اما در برخی سال ها بارندگی های این سامانه در برخی نقاط استان قابل توجه بوده است.

سالاری فنودی افزود: نکته ای که در ریزش های تابستانه باید توجه کرد این است که همه بارش های این فصل مونسونی نیست بلکه ممکن است بارش ها در نتیجه طوفان های حاره ای شمال اقیانوس هند یا ظرفیت های رطوبتی محلی باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: