به گزارش خبرگزاری برنا ، عزیز صمیمی با بیان اینکه ٨٠ استخر پرورش ماهی در سطح شهرستان های ایرانشهر و بمپور فعال است ، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۶٠ تن ماهی از سطح استخرهای این دو شهرستان برداشت شود.

وی افزود: انواع ماهیان گرمابی از جمله کپور ، آمور(شیرماهی)، فیتوفاگ و بیگ هد در طول سال ایرانشهر پرورش داده می‌شود.

وی بیان کرد: ماهی‌های تولید شده در ایرانشهر علاوه بر مصرف داخلی به سایر نقاط سیستان و بلوچستان نیز ارسال می‌شود.
 
رئیس شیلات ایرانشهر گفت: تمامی استخرها در کنار مزارع کشاورزی با هدف استفاده بهینه از آب ساخته شده است به طوری که از آب آنها علاوه بر پرورش ماهی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی نیز استفاده می‌شود.
 
صمیمی ادامه داد: بیش از ١۵٠نفر در استخرهای پرورش ماهی در ایرانشهر و بمپور اشتغال دارند.
 
رئیس اداره شیلات ایرانشهر گفت: ماهی‌های رها شده در استخرهای پرورش ماهی به صورت رایگان از طریق اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان(آب‌های داخلی) در اختیار پرورش دهندگان قرار می گیرد.
 
وی دوره پرورش ماهی در استخرهای پرورش ماهی ایرانشهر را هشت تا  ١٠ماه ذکرکر د و افزود: با برنامه‌ریزی صحیح و احداث استخرهای دیگر در کنار مزارع می‌توان تولید ماهی را دراین شهرستان به طور چشمگیری افزایش داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: