به گزارش خبرگزاری برنا ، دکتر سید مهدی طباطبایی افزود: با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان با دو کشور بومی فلج اطفال یعنی افغانستان و پاکستان هم مرز است و خطر ورود بیماری از این دوکشور در هر زمان وجود دارد به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی برای به حداقل رساندن خطر ورود ویروس وحشی عملیات واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال را در دو نوبت پیشنهاد داده است که لازم است تمامی کودکان زیر ۵ سال علیه این بیماری واکسینه شوند.

وی گفت: بیش ۴۴۵ هزار کودک زیر ۵ سال که در مرحله اول واکسن فلج اطفال را دریافت کرده اند و در مرحله دوم نیز این کودکان جهت اطمینان بیشتر و تکمیل این عملیات، مجدد علیه بیماری فلج اطفال واکسینه خواهند شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به این موضوع که تیم‌های سلامت بصورت خانه به خانه مراجعه می‌کنند، گفت: ۲۸۱۱ تیم کار خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان زیر پنج سال استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند.

طباطبایی در پایان از مردم درخواست کرد با تیم های سلامت که به درب خانه ها مراجعه می نمایند همکاری لازم را داشته باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: