به گزارش خبرگزاری برنا ، امان اله طوقی با اشاره به اینکه کشاورزان تا پایان شهریور مهلت دارند گندم‌های مازاد بر نیاز خود را به مراکز خرید گندم تحویل بدهند، اظهار داشت: امسال کشاورزان استان سیستان و بلوچستان تاکنون ٢۴ هزار و ١۵٢ تن گندم سیلویی تحویل مراکز خرید داده‌اند.

وی افزود: ارزش قیمت گندم تحویلی کشاورزان سیستان و بلوچستان بیش از ی ک هزار و ٢١٠ میلیارد ریال است که تماماً به حساب همه گندم کاران پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین علاوه بر گندم سیلویی، به میزان ١۵٠٠ تن گندم بذری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از کشاورزان خریداری و برای کشت آتی ذخیره سازی شده است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: