به گزارش خبرگزاری برنا ، حسین علیمرادی از دبیران فعال یکی از تشکلهای تهران《دست یاری به دشتیاری》 بود که محل خدمتشان در منطقه دشتیاری استان سیستان و بلوچستان بود و چندین سال در این منطقه مشغول خدمت جهادی به مردم بود که متاسفانه صبح روز گذشته در مسیر دشستان با خودرو دچار سانحه شد و چشم از جهان فرو بست.

وی چندین مدرسه و خانه و سرویسهای بهداشتی در منطقه برای مردم احداث و خط تولید لباس سوزن دوزی زنان را در منطقه راه اندازی کرده بود و جزو جوانان ایثارگر بی ادعا بود که امروز در راه خدمت به مردم کشور به شهادت رسید. ایشان صاحب یک فرزند ۴ ماهه هستند که داغدار پدر جوان و ایثارگر شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: