به گزارش خبرگزاری برنا ، رضا راحت دهمرده گفت: مطابق آخرین آمار ثبت شده در نیمه اول سال جاری، آمار برآوردی جمعیت استان به 2 میلیون و 991 هزار و 929 نفر رسیده است.

وی افزود: یک میلیون و 476 هزارو 386 نفر از این عدد را جمعیت مردان و یک میلیون و 443 هزار و 416 نفر را جمعیت زنان استان در برمی گیرد.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: از مجموع 58 هزار و 24 نفر موالید ثبت شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون، 29 هزار و 772 نوزاد پسر و 28 هزار و 252 نفر دختر هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اعداد حاکی از افزایش 2.47 درصدی جمعیت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: