نشست خبری سعید خطیب‌زاده، سخنگویوزارت امور خارجه، با حضور خبرنگاران برگزار شد.

لینک کوتاه خبر