خراسان رضوی به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصول زعفران در جهان به شمار می آید و زعفران کاران این استان نیز در این روزها، با جدیت مشغول چینش طلای سرخ هستند.

لینک کوتاه خبر