کریم یاوری مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون،کار در جریان سفر به استان مرکزی و دیدار با کارکنان اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی و بازدید از واحد تولیدی و صنعتی گداختار اراک در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون شرکت کرد.

لینک کوتاه خبر