فاز سوم کارآزمایی واکسن کرونا با همکاری انستیتو پاستور ایران و فینلا کوبا در همدان بر روی سه هزار نفر داوطلب بین ۱۸ تا ۸۰ سال در حال انجام می باشد

لینک کوتاه خبر