تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال ارومیه به پایان رسید.

لینک کوتاه خبر