در پایان رقابت های قهرمانی هندبال ۵ نفره نوجوانان کشور که به مدت دو روز به میزبانی اراک در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد برگزار شد تیم شهر سبز مهاجران به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های ، بابل و همدان در رده های بعدی ایستادند.

لینک کوتاه خبر