Sakineh Salimi

لیگ سافت بال بانوان

رقابت های لیگ سافت بال بانوان با قهرمانی تیم طیف تهران به پایان رسید .تیم های ریف اصفهان و ارگانا هرمزگان عناوین دوم و سوم را کسب کردند .این رقابت ها در زمین چمن مجموعه شهر ورزش بوستان ولایت تهران برگزار شد.

نظر شما