نمایش "بازرس هاند واقعی" به نویسندگی :تام استوپارد، طراحی وکارگردانی :پگاه احمدی زاده ، بازیگران :سعید عظیمی،شهاب بهرامی ،علی امیر خلیلی ،احسان خان محمدی ،الهام قاسمیان، سوزان صفانیا، کیانوش جواد اسلامی ، در خانه نمایش مهرگان ، به روی صحنه رفت .

لینک کوتاه خبر