مراسم روز خبرنگار با حضور خبرنگاران، رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان و معاونین دانشکده در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد. حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان شامل جنوب غرب خوزستان(آبادان، خرمشهر و شادگان) است.

لینک کوتاه خبر