راهرویی که اتاق گرم( محل تمرین و گرم کردن ورزشکاران ) را به سالن مسابقه متصل می نماید ٬ محلی برای رفتن و برگشتن به مسابقه ٬ جایی که گاهی شادی و خنده ٬ گاهی ناراحتی و استرس رو به خود می بیند و همیشه داستان هایی نانوشته با خود دارد . این مجموعه نگاهی دارد به این راهرو در حاشیه مسابقات کشتی جام تختی در کرمانشاه .

لینک کوتاه خبر