جلسه شیوع بیماری کرونا و تشریح اقدامات پیشگیرانه و کنترلی دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور ریچارد برنان مدیر منطقه ای عملیات اضطراری سازمان بهداشت، و سفرا و دیپلماتهای خارجی مقیم تهران در ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه برگزار شد.

لینک کوتاه خبر