به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سرھنگ "کرامت کریمی" بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت ھای پلیسی 110 مبنی بر سقوط از کوه، بلافاصله یک تیم از نیروھای انتظامی این شھرستان به ھمراه دیگر عوامل امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

سرھنگ "کریمی" افزود: ماموران در بررسی ھای اولیه مشاھده کردند مردی 51 ساله برای پیدا کردن کندو عسل در منطقه "ھفتوان" به ارتفاعات کوه رفته که به دلیل نامعلوم به پائین سقوط و مجروح شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: