به گزارش خبرگزاری برنا از فارس؛ ابراهیم کشاورز با اشاره به اقدام ارزشمند سازمان تامین اجتماعی مبنی بر محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان برای اولین بار در فروردین ماه ، اعلام کرد:  سازمان تامین اجتماعی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و میزان متناسب‌سازی مرحله دوم را در فیش حقوقی فروردین ماه 1400 بازنشستگان لحاظ نموده و از 19 فروردین ماه حقوق بازنشستگان را طبق افزایش سنواتی ماده 96 و با فرمول جدید پرداخت می‌کند.
مدیر کل تامین اجتماعی فارس با تاکید بر میزان متناسب‌سازی و رشد و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و همچنین صدور احکام جدیدشان  بر اساس ماده 96 طی روزهای آینده اظهار داشت : که این رشد شامل دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سنواتی بوده و با این افزایش عدالت برقرار شده و به ‌نوعی فاصله و شکافی که بین حقوق  بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها ایجاد شده بود و مورد انتقاد و مطالبه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته بود، ترمیم گردید.
کشاورز با بیان اینکه میزان پرداختی به بازنشستگان متفاوت است و براساس سابقه کاری آنها پرداخت خواهد شد، تصریح کرد:  کسانی که با 30 سال سابقه و حداقل حقوق کارگری بازنشسته شده بودند و در اسفند 98، یک ‌میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشتند، از فروردین سال جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق‌شان 4 میلیون و 200 تا 4 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: همچنین کسانی که سابقه بیمه‌‌ای آنها کمتر از 30 سال باشد، مبلغ کمتری را دریافت می‌کنند و افرادی که بیش از 30 سال سابقه داشته باشند نیز رقم بیشتری را دریافت خواهند کرد.
وی با یادآوری اینکه در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یک‌میلیون و 200 هزار تومان تحت عنوان علی‌الحساب مرحله دوم متناسب‌سازی واریز شده است، گفت: این رقم مربوط به اسفند ماه است و ارتباطی به فروردین ماه ندارد و در واقع احکام جدید با احتساب مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی صادر می‌شود.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: