به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشستی با فعالان اقتصادی استان بیان داشت: در راستای حمایت از تولید و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با توجه به اثرات شیوع بیماری کرونا بر فضای کسب و کار، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده 191قانون مالیات‌های مستقیم، طی دستور العمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرائم  قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم وقانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی تا پایان اردیبهشت ماه به اداره کل امور مالیاتی استانها تفویض گردید.  افشون، میزان بخشودگی جرائم را درصورت پرداخت مانده بدهی تا پایان فروردین ماه برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد و در صورت پرداخت حداکثر ظرف یک ماه پس ازابلاغ برگ قطعی ابلاغی تا صد درصد عنوان کرد.                
  وی با بیان اینکه این تفویض اختیار به استان ها تا پایان اردیبهشت ماه می باشد و فرصت چندانی باقی نمانده و همچنین محدودیت زمانی در ارائه این درخواست ها وجود ندارد و در هرصورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده می باشند، افزود مودیان مشمول موظفند درخواست بخشودگی را به اداره کل امور مالیاتی تسلیم نمایند.
افشون تصریح کرد:مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده یا طبق مقررات مشمول معافیت بوده اند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند حسب مورد از بخشودگی تا صد درصد جرائم برخوردار خواهند شد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: