به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، در ساعت 19 روز شنبه 22 دی ماه ، گزارش آتش سوزی در کارخانه شیشه سازی از طریق سامانه 125 به مرکز فرماندهی اعلام شد تا به دنبال آن آتش نشانان از ایستگاه های 3 ،12،17و 16 روانه محل حادثه شوند.
به محض رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، دود بسیار زیادی از این کارخانه خارج می شد .
با بررسی های انجام شده، محل وقوع آتش سوزی که در حال گسترش بود، مشخص شد که بی درنگ آتش نشانان کار خاموش کردن آتش سوزی در کارخانه را آغاز کردند.
فرمانده عملیات آتش نشانان اعزامی ، با اعلام این که علت وقوع این آتش سوزی و همچنین برآورد دقیق خسارات وارده هم اکنون از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است، گفت:آتش سوزی کارخانه توسط نیروهای آتش نشانی به سرعت مهار و از پیشروی بیشترآن جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به تخلیه کامل دود از محل حادثه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دراین آتش سوزی به هیچ کس آسیب جانی نرسید.