به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، با توجه به توصیه سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ایران، مصرف روزانه نمک باید به کمتر از پنج گرم برای هر فرد برسد، این در حالی است که امروزه سرانه مصرف نمک طعام ۱۰ تا ۱۵ گرم برای هر فرد است که این میزان در حدود سه برابر توصیه شده و تهدیدی بسیار جدی برای مردم است که فشار خون بالا و بیماری ­های قلبی عروقی را به همراه دارد.
کاهش دریافت نمک طعام، پرفشـاری خـون را در دوره­ های کوتاه مدت کاهش می­ دهد و منجـر بـه کاهش بروز بیماری های قلبی ­عروقی و مرگ و میر ناشی از آن می ­شود. به همین دلیل سازمان ­های بهداشت عمـومی در جهان، کاهش دریافت نمـک طعـام از راه غـذا را توصـیه می ­کنند.
محصولات گوشتی فرآوری شده یکی از منابع اصلی دریافت روزانه سدیم هستند، به طوری که در ایرلنـد، انگلستان و آمریکا، بین ۲۰ تا ۲۱ درصد از دریافت روزانه سـدیم مربـوط بـه گوشـت و فرآورده­ های گوشتی است.
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۰ میلادی الگـوی کاربرد نمک طعام برای صنایع غذایی را ارایه داده است که بر اساس آن بیشترین مقدار نمک سوسیس، یک و چهار دهم گرم، همبرگر یک گرم و فرآورده های طیور نمک اندود شده یک گرم در ۱۰۰ گرم نمونه بود. هـدف نهایی سـازمان ­هـای بهداشـتی، کاهش سـدیم در محصـولات غذایی از جمله فرآورده ­های گوشتی است، به طـوری کـه مصرف کننده از طعم غذا لذت ببـرد و در عـین حـال رژیـم غذایی مناسبی را داشته باشد. همچنین بـا توجـه بـه نقـش عملکردی نمک در فرآورده هـای گوشـتی، بایسـتی تغییـرات حسی و تکنولوژیکی ناشی از کاهش نمک مورد بررسی قـرار گیرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: