قبول که فوتبال محبوب است، قبول که فوتبال مخاطبان را با شبکه آشتی می دهد، قبول که امروز به دلایلی که همه می دادیم مردم تشنبه فوتبال هستند حتی بازی سرد و خاص و ماشینی بوندس لیگا، قبول که سریال سرباز در ۳۰ قسمت چنگی به دل نزد و باز هم نخواهد زد ، قبول که شبکه سه مسئول پخش مستقیم مسابقات فوتبال است و شبکه ورزش دیگر مسابقات را اگر شبکه سه نخواست پخش می کند اما یادمان نرود که؛

ما باید به مخاطبی که به زحمت عوامل یک سریال احترام گذاشته و تا امروز این سریال را به رغم نقد های موجود دنبال کرده احترام بگذاریم!

ما باید در شرایط برابر سریال را بر فوتبال ترجیح بدهیم به احترام خودمان و مخاطبان سریال ، هر چند بدانیم که فوتبال امروز گره گشاست!

مگر نمی شود سریال بازی بایرن و دورتموند را از شبکه ورزش پخش کرد و اینگونه خستگی را بر تن عوامل یک سریال نماساند!

امشب یک مسابقه فوتبال احتمالا مانند دفعه قبل سریال سرباز را از کنداکتور خارج می کند که ای کاش این اتفاق رخ ندهد !

و چند سوال تکراری:

طرفداران فوتبال بیشتر از سریال است؟

شبکه ورزش چکاره است کلا؟

سریال را مخاطب از دست نمی دهد چون گویا زلف گره زده ایی با این سرباز اضافه خدمت خورده دیده نمی شود؟

پس کسی منتظر ادامه سریال نیست که هر وقت بخواهیم آن را از کنداکتور در میاوریم؟

نکند مخاطبان بوندسلیگا و سریال سرباز مشترک هستند!

تحقیقات بی اغراق می گوید:

تلویزیون کماکان پر مخاطب ترین رسانه است.

سریال ها ی تلویزیون در شرایط متوسط هم در اولویت خانواده ایرانی است!

مراقب حفظ مخاطب موجود نباشیم این سرمایه از دست می رود چون رقبای سالم و ناسالم تا دندان مسلح در انتظار افت رسانه ملی هستند!

فوتبال مهم است و در ماموریت های شبکه سه  دیده شده است اما احترام به مخاطب هر چند محدود  از هر قاعده و قانونی می تواند مهم تر باشد!

خبرنگار: پیروز قهرمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: