کدام یک از سریال های چند فصلی تلویزیون را پسندیدید؟ پایتخت بهتر است یا ستایش؟نظر سنجی ادامه دارد.

به گزارش سرویس فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا؛  مخاطبان خبرگزاری بهترین سریال چند فصلی رسانه ملی را انتخاب می کنند و تا ساعت10 روزجمعه30خرداد سریال پایتخت در صدر جدول است.
کدام یک از سریال های چند فصلی تلویزیون را پسندیدید؟
 • پایتخت : 47.16%
 •  

 • ستایش : 12.21%
 •  

 • بچه مهندس : 25.88%
 •  

 • دردسرهای عظیم : 4.71%
 •  

 • دودکش : 3.68%
 •  

 • لیسانسیه ها : 6.37%
 •  

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: