به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا  ، مستند «جغرافیدانان مسلمان» ترکیبی از مصاحبه با پرفسور گنجی و اشکواری و همچنین ارائه اطلاعاتی در قالب نریشن به بینندگان است و طی آن تاریخچه مختصری از رشته علم جغرافی پس از اسلام ارائه می شود. 

در این مستند 13 قسمتی بیان می شود: با رشد اسلام در حجاز ، مسلمانان برای اشاعه دین اسلام به جغرافیا نیاز داشتند و با بهره گیری از برخی نکته های متن قرآن در زمینه جغرافی و ترجمه برخی آثار یونانی در پایان قرن چهارم و در زمان عباسیان به یکی از قطب های این علم تبدیل شدند. دستاوردهای مهمی که بعدها اروپایی ها از آن استفاده فراوانی کردند ثمره این دوران است. حتی برخی اکتشافات جغرافیدانان مسلمان پس از قرن ها به نام دانشمندان اروپایی ثبت شد بی آن که به منشا و سرآغاز آن ها توجه شود.

آراد حسن زاده تهیه کننده این مجموعه است که از شنبه بیست و یکم تیر به جایگزینی مجموعه «راغدون» در آنتن شبکه الکوثر می شود. 

بازپخش «جغرافیدانان مسلمان» روز بعد 30 دقیقه بامداد و 10:30 است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: