سریال پایتخت یکی از موفقیت های رسانه ملی در سال‌های اخیر محسوب می شود و مسئولین سیما نیز روی این مجموعه پر مخاطب و جذاب تعصب و نگاه ویژه دارند چرا که معمولا هرگاه خانواده معمولی روی آنتن رفته اند نتیجه اش آمار قابل بحثی در جذب و رضایت مخاطب برای رسانه ی متبوع شان بوده است.

تلویزیون می تواند در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به مراوده ایی که اخیرا میان رسانه ملی و شبکه نمایش خانگی قابل تصور است امتیاز برخی از آثار موفقش را به شبکه نمایش خانگی واگذار کند تا از چند زاویه مختلف سودی مادی و معنوی برای سه ظلع طرفداران سریال، تیم سازنده و رسانه ملی در ویترین جدید عاید شود.

چرایی حضور سریالی مانند پایتخت در شبکه نمایش خانگی از چند منظر قابل برررسی است؛

۱/ دست باز تیم نویسنده در شبکه نمایش خانگی   

۲/ ادامه دار شدن سریال با توجه به استقبالی که مخاطب از نمونه های به مراتب ضعیف تر در این مدیوم دارد.

۳/ بیزنس موفق برای تلویزیون و گروه سازنده

۴/ تجربه ایی جدید برای فضایی متفاوت در همکاری

۵/ انعطاف در زمان پخش و منحصر نشدن به یک زمان  و مناسبت خاص

۶/از دست ندادن شخصیت هایی که هنوز پتانسیل این را دارند که با قصه هایی معمولی حرف های مهمی را  بزنند.

۷/ قطعا با شرایط اقتصادی موجود تلویزیون می تواند به آثار موفق خود نگاهی دیگر هم داشته باشد.

به زودی از چند زاویه این پیشنهاد را بررسی خواهیم کرد. 

 

 

 

خبرنگار: پیروز قهرمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: