به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این برنامه به تهیه کنندگی ساتراپ شجاعی با اشاره به قرارداد اخیر میان ایران و چین که در حال بررسی و مذاکره توسط دو طرف است، رابطه با چین را به عنوان نمونه رویکرد راهبردی ایران به اقتصادهای بزرگ و در حال توسعه جهان در پی بدعهدی های آمریکا و اروپا مورد نقد و تبادل نظر قرار می دهد.

در این برنامه ضمن مروری بر قرارداد اخیر میان دو کشور ایران و چین که مراحل پایانی نهایی شدن را سپری می کند، ابعاد مختلف روابط بین دو کشور و تاثیرات ژئوپلتیکی این قرارداد بر منطقه‌ی غرب آسیا مورد واکاوی قرار می گیرد.

این برنامه با نگاهی به اشتراکات سیاسی و ایدئولوژیکی دو کشور به واسطه‌ مصائب مشترک نظیر فشارهای قدرت‌های استعماری، پای بندی چین به وعده های قانونی خود بعد از برجام به رغم فشارهای غیرقانونی آمریکا، همکاری‌های بالقوة اقتصادی میان دو کشور و مخالفت آمریکا و رسانه های نزدیک به بریتانیا و عربستان سعودی با قرارداد ایران و چین را مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد داد.

در ادامه این برنامه ضمن بررسی ورود سرمایه‌های جدید به ایران و رشد صنعت و نقش آن در شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا، تاثیر این قرارداد در ناکامی شرکت های اروپایی که برای جلب نظر آمریکایی‌ها از بازار ایران بیرون رفتند مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

«ایران امروز» با اجرای لیلا فرامرزی ساعت 01:00 بامداد چهارشنبه 8 مرداد از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این برنامه چهارشنبه در سه نوبت در ساعات 06:00، 13:00 و 18:00 و پنجشنبه در دو نوبت در ساعات 08:00 و 21:00 و جمعه ساعت 17:00 روی آنتن خواهد رفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: