به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ نیلوفر شهیدی خاطره آخرین کار حرفه ایی  ماهچهره خلیلی و همکاری اش با این بازیگر فقید را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.

پارسال این موقع سر سریال مرضیه با همدیگه کلی عشق و حال کردیم، کلی کمکم کردی که لباس عروس و حلقه و ... انتخاب کنم برای مراسم ازدواجم، اون روزها همه اش درد داشتی و بارها باهم گپ زدیم  ولی هیچ وقت جرات نکردم ازت بپرسم حالت بهتره یا نه؟  فکر نمی کردم اینقدر زود بخوای این دنیا رو ترک کنی و نمی خواستم باور کنم که حال جسمی ات خوب نیست. ماهچهره زیبای من آروم بگیر و آروم باش که دیگه دردهات از بین رفتند!

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: