به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ؛سعید سهیلی با انتشار یادداشتی با انتقاد از مسیٔولین شهر مشهد از اینکه نتوانسته در خدمت هنرمندان خراسانی در فیلمش باشد ابراز تاسف کرد و نوشت: «هنرمندان ... هنرجویان ... هنردوستان ... مردم خوب مشهد ، من فیلمسازیم را از مشهد آغاز کردم ... با مردى شبیه باران ، از آن هنگام بیست و چهار سال میگذرد ، پس از ساخت آن فیلم پشت دستم را داغ کردم که دیگر در شهر خودم فیلم نسازم ، بس که آزار دیدم ... بس که سختى کشیدم ، سالها رفت و فکر کردم همه چى عوض شده ، همه چى رو فراموش کردم و گفتم دوباره برمیگردم ... با گشت ارشاد 3 و به عشق مردم شهرم ، تصمیم داشتم از خیل هنرمندان خراسانى استفاده کنم ، همانها که اگر آب ببینند شناگران خوبیند ، اما دریغ که نشد ، نه که نشد ... نخواستند که بشود ، کسانى که قول همکارى دادند و زیرش زدند ، بهانه پشت بهانه ، آرى همه چى عوض شده ... جز تفکر مسؤلین این شهر ، پس دوباره دستم را داغ کردم ... داغ کردم وهمچنان شرمنده هنرمندان خوب شهرم»

e178176a-9102-4009-818e-a23940135e48

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: