به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا، سید عباس انجام؛ مدیر شبکه عربی، آفریقایی، طی حکمی فاطمه السادات طلائی را به سمت مدیریت طرح و نظارت شبکه عربی، آفریقایی منصوب کرد. 
 انجام در حکم انتصاب طلائی با اشاره به رقابت امروز هزاران شبکه برای ارائه محتوا و رسیدن به مقاصد خود، ارائه محتوای غنی، علمی، کاربردی و مورد نیاز همراه با ساختارهای جذاب و پر مخاطب و قالب های بدیع و نوین و چینش مهندسی شده و دقیق را از جمله وظایف آن اداره توصیف کرده است.
گفتنی است فاطمه السادات طلائی کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و از بیش از دوسال پیش تاکنون سرپرست طرح و نظارت شبکه عربی، آفریقایی بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: