گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا برای پاسخ به این سوال با هرمز شجاعی مهر مجری با سابقه برنامه سیمای خانواده تلویزیون گفت و گو کرد و از وی در مورد دلایل موفقیت اجرای یک مجری را جویا شد.

به اعتقاد هرمز شجاعی مهر صداقت با خود و دیگران را شاه کلید ماجرا دانست و گفت: 

به خاطر دارم سروش کلاسی هایی برای آموزش اجرا برگزار می کردو من در این کلاس ها تاکید داشتم که یک مجری و گوینده خوب قبل از اینکه سواد خوبی داشته باشد و یا صدای مناسبی داشته باشد و یا مشخصات دیگری که برای مجری- گوینده لازم است باید شخصیت مناسبی داشته باشد و بداند برای چه قدم در این مسیر گذاشته است. به عبارت دیگر باید با خودش صادق باشد و بداند برای چه به این حرفه روی آورده است.

این مجری با سابقه تلویزیون در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مجریان جوان بیشتر به دیده شدن در فضای مجازی علاقمند هستند و بعضا روی آنتن حرف هایی می زنند که بی ارتباط به برنامه شان بوده و فقط می خواهند با گفتن این سخنان دیده شوند، گفت:متاسفانه شاید این تعبیر چندان مناسب نباشد ولی کلمه ای را جایگزین ندارم. در فضای بی درو پیکر امروز بسیاری از گوینده های جوان وارد رادیو و تلویزیون شدند و خواستند یک شبه ره صدساله را طی کنند. و در این اوضاع بلبشو ماهی خودشان را از آب گل آلود بگیرند.

وی باابراز تاسف از برخی رفتارها ادامه داد: متاسفانه این افراد نه تنها محبوب نشدند که جایگاه معمولی شان را در اجرا از دست دادند. مرور زمان و صداقتی که دارید با توجه به دانشی که باید کسب کنید فرد را در نگاه مردم محبوب می کند و ماندگار می شوید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: