به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا، زندگینامه زنده‌یاد قیصر امین‌پور به قلم علی تقوی در پنج فصل در قالب مجموعه شخصیت‌های مانا منتشر شد.

کتاب حاضر، پس از ذکر سالشمار مفصّل زندگی و آثار قیصر امین‌پور، پنج فصل دارد. در فصل نخست، رویدادهای مهم سال‌های زندگی‌ قیصر به رشته تحریر کشیده شده و ویژگی‌های اخلاقی قیصر به اختصار در فصل دوم گنجانده شده است.

فصل سوم به نقد و بررسی اشعار امین‌پور اختصاص داده‌ شده است. در فصل چهارم بسیاری از آرا و نظریات قیصر، درباره جوانب گوناگون و مهم ادبیات و هنر بود، در سرآغاز این فصل نیز، برخی از دیگر اندیشه‌ها و دیدگاه‌های او را در این‌باره همچون، ضرورت نوآوری در شعر و هنر و حد و مرز آن، کارکرد زبان و وزن شعر، رابطه لفظ و معنا و صورت و محتوا و تعهد در شعر آورده‌ شده است تا زمینه، هرچه بهتر برای مواجهه با اشعار او فراهم شود.

در ادامه، پس از نقد و بررسی موجز مجموعه‌های شعری امین‌پور، برای آشنایی بهتر با زوایای گوناگون شعر او، به تحلیل و واکاوی سبک شعری و عناصر اصلی شعر او در حوزه‌های گوناگون انواع عاطفه و معنی، تخیل، زبان، موسیقی و شکل پرداخته‌ شده است.

در فصل پنجم، آثار منثور امین‌پور تحلیل و بررسی شده، که بی‌گمان از دریچه همین آثار منثور و با مطالعه آن‌ها، می‌توان به درکی درست از نوع نگاه و اندیشة قیصر نسبت به هنر و ادبیات دست یافت که جلوه‌های عاطفی آن اغلب در سروده‌های او انعکاس یافته است.

نویسنده در پژوهش حاضر کوشیده ضمن پرهیز از «پرگویی انشاهای توصیفی و میان‌تهی و هیاهوی جنجال‌های ذوقی و احساساتی»، تا آنجا که حد و حدود این مجموعه کتاب‌ها ممکن می‌سازد، هم به تمام جوانب و رویدادهای مهم زندگی امین‌پور بپردازد و هم در بررسی و تحلیل آثار او، افزون‌بر مجموعه‌های شعری، به کتاب‌های پژوهشی و نثرهای ادبی او نیز توجه کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: