به گزارش برنا، فرزاد موتمن کارگردان سینما در صفحه اینستاگرامش نوشت:

نگهـدار جمالى درگذشت . او یک کارگر ساختمانى شیرازى بود که عاشقانه سینما و بخصوص فیلمهـاى وسترن را دوست داشت و پنجاه و سه فیلم ساخت که اغلب "وسترن" بودند. جمالى چند فیلم "دفاع مقدس"ى و "تارزان"ى هـم ساخته است و در میان فیلمهـایش ، یک کار هـم درباره "سند باد" به چشم میخورد . او را میتوان فیلمسازى مستقل قلمداد کرد که فیلمهـایٔى با کیفیت نازل هـنرى تولید میکرد اما عشق به سینما در کارهـایش موج میزد. خودش فیلمهـایش را آثارى اخلاقى توصیف میکرد. (معمولاً شخصیت هـاى  خبیث فیلمهـایش در انتهـا به راه راست هـدایت میشدند). جمالى معمولاً براى ساخت فیلمهـایش مبلغى بین یک تا دو میلیون تومان هـزینه میکرد . برخى از کارهـایش در "آپارات" موجود هـستند که مشاهـده آنهـا خالى از لطف نیست.  او را قاطعانه میتوان پیگیر ترین "زى مووى" ساز وطنى قلمداد کرد. جمالى متولد سال ١٣٤٢ بود ، سواد خواندن و نوشتن نداشت اما بسیارى از کارهـاى فیلمهـایش مثل کارگردانى ، فیلمبردارى و بازیگرى را یک تنه انجام میداد. او به هـنگام مرگ در حال ساخت آخرین "وسترن" خود بود که ناتمام ماند... .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: