به گزارش برنا؛ بیش از 2 دهه است که دانش جدید و میان رشته‌ای فلسفه رسانه (Media Philosophy) در کشورهایی از قبیل آلمان و آمریکا مورد توجه محققان علوم فلسفی، اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است.

گستردگی روزافزون رسانه‌های جمعی و تعامل تنگاتنگ این فضاهای ارتباطی با جامعه، تمامی عناصر فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، رادیو و تلویزیون با توجه به رقبای بسیار در دنیای رسانه، همچنان در رأس ابزار ارتباطی قرار داشته و مخاطبان بسیاری دارند. از طرفی، دریافت‌کنندگان محصول رسانه‌ها نیز، ظرفیت‌های بسیاری برای تفسیر پیام رسانه‌ای داشته که می‌توانند رسانه ملی (صدا و سیما) را در فضای رقابتی موجود، به سمت رویکردهای تعاملی با مخاطب سوق دهند که در نهایت با استفاده از این ظرفیت، محصولات رادیو و تلویزیون ابزاری برای افزایش هم‌گرایی و هم‌افزایی جمعی خواهد شد؛ چرا که سال‌هاست محصولات رسانه بخش جدایی‌ناپذیر در زندگی روزمره افراد شده‌اند و مخاطبان رسانه‌ها به‌طور مداوم درگیر معنایابی یا تفسیر نمادینی هستند که از طریق تولیدات صداوسیما منتقل می‌شود.

بر این اساس، مدیریت این رسانه‌ها و کیفیت تولیدات آنها، نکته بسیار قابل‌توجهی است که تاکنون، پژوهش‌ها و مباحث مهمی پیرامون آن انجام شده است.

در تقارن هم‌سو و دورِ هم‌گرا، شهرام گیل‌آبادی به کنش متقابل میان رسانه و مخاطب تفسیرگر پرداخته و مدل ارتباط مشارکتی-مردمی برای مدیریت رادیو و تلویزیون ارائه داده است.

آنطور که در مقدمه این کتاب گفته شده، مدل تقارن هم‌سو و دورِ هم‌گرا، در زمره دیدگاه‌های معناکاوانه و تفسیری قرار می‌گیرد که اعتقاد دارد پیام، فرآورده‌‌ای فرهنگی است که از متن برمی‌‌آید، با ویژگی‌های زندگی روزمره مخاطبان گره خورده و با قواعد زندگی روزمره تولید می‌شود و در زمینه آن فهم می‌شود. این دیدگاه برخلاف دیدگاه‌های رایج در مدل‌های انتقالی است که به ارسال پیام از جانب فرستنده به گیرنده،‌ رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌ها، چگونگی به‌ کارگیری کانال‌های ارتباطی، انتخاب مؤثرترین شیوه برای انتقال پیام اشتغال خاطر دارند و ارتباطات را فرآیندی می‌دانند که از طریق آن، پیام در فضا و مکان منتقل و توزیع می‌شود.

به باور نگارنده، مدل‌های اقتدارگرا، مصلحت‌اندیش و مناسکی در رادیو و تلویزیون، موجب یکسویه‌نگری و از دست رفتن سرمایه‌های هر رسانه مانند مخاطبان آن می‌شود. در مقابل مخاطب در مدل‌های مردم‌گرا و مشارکتی، احساس ارجمندی داشته و این مدل‌ها اعتمادسازی در بین آنها در برخواهند داشت.

این کتاب در 5 فصل، به ضرورت طراحی مدلی برای مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای، تقارن هم‌سو و دورِ هم‌گرا، عناصر و ویژگی‌های مدل تقارن هم‌سو و دورِ هم‌گرا، تکوین مدل‌های ارتباطی و گذار تاریخی آن‌ها و اهمیت مدل‌های هم‌گرا در رویکردهای ارتباطی می‌پردازد.

تقارن هم‌‌سو و دورِ هم‌گرا، در 143 صفحه به نویسندگی شهرام‌گیل‌آبادی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه صدا و سیما توسط نشر سیمای شرق، منتشر شده است. این کتاب در قطع رقعی و به‌ قیمت 42 هزار و 500 تومان، در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: