به گزارش برنا، در این برنامه دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس مجری برنامه «کیمیای کلمات»  به معرفی و‌بررسی کتاب«رایند تکوین حماسه ایران: پیش از روزگار فردوسی» نوشته « جلیل دوستخواه»می پردازد

نگارنده در این مجموعه‌ی مصور ابتدا "حماسه‌" و تفاوت آن را در ادب فارسی با ادب عرب و برداشتی که اروپائیان از این نوع ادبی دارند، بازگو کرده، سپس فرآیند شکل‌گیری شاهنامه را در ادب گاهانی و اوستایی، مادی، فارسی باستان، فارسی میانه، متون سعدی، روایت‌های گفتاری و ادب فارسی دری، بررسی می‌کند. وی در پایان نیز شاهنامه‌های منظوم و منثور ایرانی را معرفی نموده که از جمله می‌توان به شاهنامه‌ی "ابوالموید بلخی"، "ابوعلی بلخی" و شاهنامه‌ی "ابومنصوری"، اشاره کرد.

کیمیای کلمات روایتی نو از متون کهن است، متون کهن ادب فارسی به همراه پژوهش های معاصری که درباره این آثار نگاشته شده اند است جمعه هر هفته ساعت ۲۰:۱۵ به تهیه کنندگی فریده گودرزی و اجرای کارشناسی بهرام پروین گنابادی در این برنامه بررسی می شود و علاقه مندان می توانند از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف۱۰۶ مگاهرتز شنونده این برنامه باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: