به گزارش برنا،  طی احکامی از سوی حمیدرضا جعفریان معاون سینمایی حوزه هنری، مهرداد خوشبختی به سمت «مدیر ستاد معاونت سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی» و محمدمهدی روحی به سمت «مشاور معاون سینمایی در امور مالی» و «سرپرست معاونت مالی اداری مؤسسه تصویرسازان سوره سینمای مهر» منصوب شدند.

متن احکام به شرح زیر است:

جناب آقای مهرداد خوشبختی

با عنایت به تجارب ارزنده کاری، تخصص، روحیه پرشور و خستگی‌ناپذیر شما، به موجب این حکم جنابعالی به سمت «مدیر ستاد معاونت سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی» منصوب می‌شوید. اهم مسئولیت‌های جنابعالی در این سمت به شرح زیر است که توصیفات تکمیلی در پیوست این حکم خواهد آمد:

1. ساماندهی امور ارجاعی به معاون سینمایی و کمک به اولویت‌بخشی، راهبری و انجام آن‌ها

2. مدیریت امور مربوط به دفتر معاونت سینمایی، امور مربوط به مشاوران، پیگیری‌های ویژه و رسیدگی به درخواست‌ها و مراجعات

3. مدیریت امور اداری و پشتیبانی و منابع انسانی

4. ایجاد ارتباط و همکاری مثبت با ارکان و اجزای حوزه هنری انقلاب اسلامی و سایر نهادها و افراد مرتبط

5. گزارش‌دهی از روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و چگونگی پیشرفت آن‌ها

از خداوند متعال توفیق عمل خالصانه و عالمانه شما را در مسیر نظم‌بخشی و تعالی امور ستادی و راهبری معاونت سینمایی در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

حمیدرضا جعفریان- معاون سینمایی حوزه هنری

«سرپرست معاونت مالی اداری مؤسسه تصویرسازان سوره سینمای مهر» منصوب شد

همچنین متن حکم حمیدرضا جعفریان خطاب به محمدمهدی روحی به شرح زیر است:

جناب آقای محمدمهدی روحی

با عنایت به تجربه بلندمدت، تعهد بالا و تسلط حرفه‌ای شما در امور مالی، به موجب این حکم جنابعالی به سمت «مشاور معاون سینمایی در امور مالی» و «سرپرست معاونت مالی اداری مؤسسه تصویرسازان سوره سینمای مهر» منصوب می‌شوید. اهم مسئولیت‌های جنابعالی در این سمت به شرح زیر است که توصیفات تکمیلی در پیوست این حکم خواهد آمد:

1. مدیریت مالی و حسابداری و نظارت بر تنظیم اسناد، دفاتر و مدارک مالی

2. تهیه و ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی در خصوص عملکرد مالی مراکز ذیل معاونت و سازمان سینمایی

3. پیگیری امورات مربوط به مراجعات سایر مراجع ذی‌صلاح از قبیل بازرسان و حسابرسان

4. هماهنگی با معاونت اداری مالی حوزه هنری جهت وصول اعتبارات مصوب معاونت و مؤسسه

از خداوند متعال توفیق عمل خالصانه و عالمانه شما را در مسیر انضباط‌بخشی مالی و حسابداری مراکز و مؤسسات معاونت سینمایی در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: