به گزارش  برنا،  این شیوه نامه درراستای تفاهم نامه شماره 1215/9925 به تاریخ 8 بهمن 98 فی مابین سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وبانک ملی ایران در 6 ماده و24 بند و3 تبصره تنظیم واز تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. 

متقاضیان مشمول این شیوه نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی اعم از تهیه کنندگان، سینماداران، مالکان سینماومجموعه های تجاری،موسسات تهیه وتولید فیلم،مراکز پشتیبانی فنی سینمایی،موسسات سینمایی دارای رتبه الف،آموزشگاههای آزاد سینمایی دارای رتبه الف،صنایع وشرکتهای سینمایی،که تقاضای دریافت تسهیلات بانکی جهت انجام فعالیت درمحورهای موضوع ماده ((2))وجدول پیوست این شیوه نامه دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: