به گزارش برنا، مصطفی اصفهانی، مدیرکل برنامه ریزی و نظارت، حامد موسی خانی را به عنوان مدیر جدید واحد اطلاعات و برنامه ریزی شبکه الکوثر منصوب کرد. 

توجه به اهداف تبیین شده در سیاست های ابلاغی سازمان بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و راهبرد های ترسیم شده از سوی ریاست محترم سازمان، برنامه ریزی جامع و کارآمد در زمینه فعالیت های شبکه الکوثر در افق بلند مدت و کوتاه مدت، تهیه، تنظیم و پیگیری برنامه و بودجه سالیانه و توزیع مناسب و قانونمند اعتبارات، نظارت مستمر و اثر بخش بر فعالیت های انجام شده، اجرای استاندارها، شاخص ها و دستورالعمل های ابلاغی و هماهنگی و همکاری مستمر با اداره کل برنامه ریزی و نظارت در خصوص طراحی و اجرای دقیق سیستم های اطلاعاتی، فرآیندهای تولید و پخش و ارائه گزارش های مورد نیاز از مهم ترین وظایفی است که بر عهده حامد موسی خانی خواهد بود. 

حامد موسی خانی مدیر اطلاعات و برنامه ریزی شبکه الکوثر از سال 1381 با اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی معاونت برون مرزی همکاری داشته و پیش از این انتصاب، مسئولیت بخش ارزیابی و عملکرد اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی معاونت برون مرزی را عهده دار بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: